KHÓA HỌC CHĂM SÓC DA SPA CƠ BẢN

Học chăm sóc da đang thu hút rất nhiều học viên. Không chỉ là những bạn trẻ, các bạn đang ở độ tuổi trung niên cũng tham gia khóa học nhằm mục đích ổn định tương lai sau này của mình. Bởi lẽ, spa đang là một ngành nghề cực kỳ thịnh vượng với lượng khách hàng đông đúc, nhu cầu sử dụng dịch vụ spa ngày càng cao. 

Spa cũng đang là  thị trường việc đang thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng. Điều này đồng nghĩa nhu cầu học nghề chăm sóc da đang rất lớn. Cung vượt cầu đang là tình trạng hiện nay của các trang tâm làm đẹp, thẩm mỹ, chăm sóc da. Khi học viên tốt nghiệp khóa chăm sóc da, việc làm không còn là vấn đề khó khăn nữa. 

 


 

𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑢̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐸𝐷𝐾 (𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 - 𝐴𝑛ℎ); 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑜𝑠 (𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐); 𝐽-𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 (𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛). 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛.

 

𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝: 𝐶𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉, đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐿Đ𝑇𝐵𝑋𝐻, đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ… 𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔."

 


 

NỘI DUNG KIẾN THỨC:

 

1. Khoa học tự nhiên (Kiến thức hóa học, sinh học và vật lý cơ bản):

 •  Các nguyên tố và hợp chất hóa học.
 •  Các nguyên tố và hợp chất hóa học.
 • Các nguyên tố và hợp chất hóa học.
 •  Kiến thức và hiểu biết về dòng điện.
 • .Kiến thức và hiểu biết về dòng điện. 

2.  Giải phẫu sinh lý :

 • Cấu tạo và chức năng da.
 •  Các bệnh lý và rối loạn da.

3 . An toàn, vệ sinh và đạo đức nghề nghiệp:

 • Vệ sinh an toàn cá nhân.
 •  Vi sinh/ Vi khuẩn học.
 •  Phương pháp vệ sinh và khử trùng  an toàn vệ sinh của ngành spa.
 • Phương pháp chống nhiễm trùng, lây nhiễm chéo.
 •  Quản lý thông tin và hồ sơ khách hàng.
 •  Luật.

4. Kĩ thuật tư vấn, sales và trưng bày sản phẩm:

 •  Kỹ thuật sales.
 • Kỹ thuật tư vấn và chăm sóc khách hàng trước và sau dịch vụ.
 •  Kỹ Thuật trưng bày sản phẩm.

5. Khoa học mỹ phẩm (thành phần dược mỹ phẩm):

 • Xác định các thuật ngữ nhất định được sử dụng trong hóa mỹ phẩm.
 • Giải thích các loại nhũ tương, nêu thành phần chính của emulsion và giải thích cách tạo ra nhũ tương.
 • Tóm tắt thành phần cơ bản của tất cả mỹ phẩm: cơ bản và thành phần hoạt tính, các chất phụ gia.
 • Liệt kê các thành phần chính được sử dụng trong mỹ phẩm.
 • Thảo luận về các chức năng và thành phần của các sản phẩm chăm sóc da khác nhau 
 • Giải thích công dụng của các thành phần chính được sử dụng trong mặt nạ.
 • Thảo luận về các thành phần và chức năng của các sản phẩm chống nắng khác nhau đối với da
 • Thảo luận về các thành phần và chức năng của các sản phẩm làm trắng da
 •  Hướng dẫn cách đọc danh sách các thành phần trên bao bì mỹ phẩm và giải thích chức năng của các thành phần hoạt tính thường gặp. 

6. Dinh dưỡng:

Các thành phần dinh dưỡng chính, vai trò và nguồn cung cấp của: Protein, Carbohydrates, chất béo, chất xơ và nước

 • Các loại vitamin: Vitamin hòa tan trong nước (Vitamin nhóm B, C, folic acid); Virtamin hòa tan trong chất béo (A, D, E, K)
 • Các loại khoáng chất (Canxi, Kẽm, Sắt, phospho, Natri, Kali,v...v...)
 • quá trình chuyển hóa chất
 • Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý 
 • Các bệnh rối loạn dinh dưỡng .

7. Các phương pháp làm đẹp thẩm mỹ (bao gồm lý thuyết và thực hành):

 • Quy trình chăm sóc da:

             a. Phân biệt giữa quy trình chăm sóc da tại nhà và quy trình chăm sóc da chuyên nghiệp tại spa.
            b. Hướng dẫn và tư vấn khách hàng quy trình chăm sóc da đúng chuẩn và sản phẩm phù hợp với từng khách hàng.

 • Rửa mặt

             a. Các loại sản phẩm rửa mặt
             b. ứng dụng của mỗi phương pháp đối với từng loại da và trạng thái da khác nhau.

 • Tẩy da chết

            a. Các phương pháp tẩy da chết khác nhau (Cơ học và hóa học)
            b. Cách sử dụng và lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng loại da và trạng thái da khác nhau.

 • Phân tích da và lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da và trạng thái da khác nhau: 

            a.  Phân tích da sử dụng máy và đèn soi da.
            b. Cách nhận biết các bệnh lý và rối loạn da liễu:
                 - Các loại rối loạn sắc tố (nám, tàn nhang, đồi mồi).
                 - Các loại mụn và cách xử lý.

 •  Xông hơi, hút mụn: 

           a. Nguyên lý hoạt động.
           b. Các phương pháp kết hợp để đạt hiệu quả cao cho từng loại da khác nhau.

 •   Massage
  a. Massage Châu Âu
  b. Massage dưỡng sinh nhật bản
  Đối với từng phương pháp, học sinh sẽ được học . các động tác massage cơ bản, 
  . quy trình massage theo bài, 
  . công dụng của các sản phẩm massage khác nhau (tìm hiểu về các loại dầu massage, kem massage và phấn massage và cách lựa chọn cho khách hàng phù hợp).
 • Mặt nạ :
  a. Các loại mặt nạ khác nhau: mặt nạ setting, mặt nạ không setting, bột pha, mặt nạ tự nhiên, mặt nạ tế bào gốc,…
  b. Cách loại bỏ mặt nạ phù hợp cho từng loại
  c. Chức năng và hướng dẫn cách sử dụng kết hợp để tăng hiệu quả cho dịch vụ.
 •  Kĩ thuật massage bấm huyệt bằng khăn nóng
  . Kĩ thuật làm sạch và vệ sinh vùng điều trị bằng khăn nóng.
 •  Kĩ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng trước và sau trị liệu chăm sóc da.

 


 

THỜI GIAN HỌC : 30  ngày.

 

HỌC PHÍ: 4.000.000 đồng.

QUÀ TẶNG : bộ giáo trình đào tạo tiêu chuẩn trị giá 450.000 đồng.

 

 


 

 

Zalo
Facebook